Tegen de wind in behangen (Piet Vroon)

Blog is de afkorting van weblog, ik wist dit niet totdat het internet (wikipedia) me uitsluitsel gaf. Dat tekent mijn digitale analfabetisme. In 2014 werden bijna 76 miljoen blogs geteld, gemaakt in WordPress. Het tekent mijn overmoed om aan deze oceaan van blogs nog een druppel te willen toevoegen. Blogs kunnen dienen om informatie over te dragen, een dagboek bij te houden, de aandacht te vestigen op een misstand, product of dienst, of om een sociaal netwerk op te bouwen. Mijn blog zal een beetje van dat alles zijn, behalve het laatstgenoemde, en korte impressies geven van zaken die me bezighouden, vooral in de wetenschap. Ik hou meer van echt werken dan van netwerken.

Piet Vroon was mijn voorganger als voorzitter van de afdeling waarbij ik inmiddels bijna 40 jaar werkzaam ben, Algemene en Gezinspedagogiek, Universiteit Leiden. Piet Vroon was een blogger voordat deze term bestond, met zijn wekelijkse columns in dag- en weekbladen. En hij was even beroemd als berucht vanwege zijn in vitriool gedoopte kroontjespen. Het fileren van misstanden in de wetenschap en het (universitair) beleid was een kolfje naar zijn hand. Hij was ook auteur van het geruchtmakende boek ‘Weg met de psychologie’ waarin hij toen, in 1976, al veel van de huidige kritiek op dit vak scherp verwoordde.

Vroon weg met de psychologie

Weg met Piet Vroon

Ondanks mijn bewondering voor zijn talent om in heel kort bestek een boeiend betoog te houden over een theorie of een analyse te maken van een recente ‘ontdekking’ ben ik behalve op bestuurlijk vlak niet in zijn voetsporen getreden. Ik had de indruk dat hij te weinig onderzoek deed, teveel op het Nederlandse wetenschappelijke en publieke forum was gericht, en soms ook wel te somber was over de betekenis van de gedragswetenschappen. Een zeker ‘flagellantisme’ was hem niet vreemd.

Blog Vroon Flagellants

Inmiddels ben ik minder zeker van mijn zaak. Er zijn grote vorderingen gemaakt in het onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, en hoe deze ontwikkeling wordt beïnvloed door sociale, pedagogische en neurobiologische factoren. Vooral het ontstaan in de afgelopen decennia van een echt interdisciplinaire wetenschap van opvoeding en ontwikkeling is een intellectueel avontuur van formaat. Toch is er ook nog steeds veel kaf dat het zicht belemmert op de harde korrels gedragswetenschap met blijvende waarde voor de samenleving. Soms lijkt het alsof dit kaf zich exponentieel vermeerdert terwijl echte kennis een meer lineair traject volgt. Dat schiet niet op, zeker niet als schaarse geldmiddelen en jonge talenten worden verkwist in ondermaats en dus nutteloos onderzoek. Over kaf en koren in de gedragswetenschappen zal dit blog gaan, met een accent op het werk dat verricht wordt in de (ortho-)pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, en kinder- en jeugdpsychiatrie.

Rien van IJzendoorn

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.